Rugova Cokaj

IFIBI

Rugova Çokaj vjen si trajnuese pranë "IFIBI" me një përvojë mbi 6 vjet në fushën e sigurimeve si:Koordinatore  në një nga kompanitë më me emër dhe lider në fushën e sigurimeve si UNIQA Group Austria. Si koordinatore ajo mbulon veprimtaritë organizative dhe koordinimin me tri shtete (Shqipëri, Kosovë e Maqedoni).

Karriera e saj profesionale ka filluar si specialiste për trajtimin e Dëmeve, TPL, Kasko dhe Kufitare pranë kompanise Sigal, fakt që e bën njohëse shumë të mirë të gjithë procedurave në nivele të ndryshme organizative.Gjatë periudhës së punës së saj në Sigal ka marrë pjesë në shumë trajnime dhe seminare të organizuara nga UNIQA në vende të ndryshme si: Vienë, Beograd e Maqedoni.Gjatë këtyre trajnimeve permendim disa nga certifikimet e fituara: është certifikuar nga Lidershipi Guru, Avinash Ananda, mbi "Sales and persuation skills" dhe nga Dimitrios Nikolaidis mbi"Effective employee communication for Coorporate success".Rugova Cokaj është e licensuar nga instituti i trajnimeve "IFIBI"si "Trajnuese" e aftë të certifikojë aftësitë e saj pedagogjike dhe njohuritë e fituara kundrejt të trajnuarve që aspirojnë t'i fitojnë këto njohuri.Ajo është diplomuar në degën e Financës pranë Universitetit të Tiranës dhe gjithashtu është duke u diplomuar për Drejtësi po pranë këtij Universiteti.