Suport ne Zhvillim Personal dhe Profesional

Ne IFIBI trajnuesit jane ushtrues te aftesive teknika, manaxheriale dhe organizative ne rolet dhe pergjegjesite qe ata kane pasur apo vijojne te kene ne karrierat e tyre profesionale.

Kjo ben te mundur qe te kemi nje perqasje coaching me pjesemarresit me te cilet ndajme teknikat e suksesit dhe historite e deshtimeve personale apo ato te kolegeve ne jeten reale qofte te tregut shqiptar apo atij nderkombetar ku kemi eksperiencat respective te punesimit.

Informohu me tema te ndryshme BLOG

Sondazhi i parë mbi

Nën titullin “Monitorimi i nivelit të edukimit financiar në BE”,

ALTERNATIVE FINANCIAL MECHANISMS TO

Abstract. The article is introducing a new point of view

Si te shmangim kostot

Keto dite ne cdo media, ne cdo familje ne mbare

Regjistrohuni në Newsletter

Dëshironi diçka shtesë?