Bledar Zeqiri

IFIBI

Bledari është menaxher për produktet e pasurisë dhe përgjegjësisë pranë SIGAL UNIQA Group AUSTRIA, me 7 vite eksperiencë në industrinë e sigurimeve. Ne 2011, ai iu bashkua kompanisë duke u marrë fillimisht me sigurimet e jetës, e më pas, nga 2013, me sigurimet e jo jetës (në sektorin e Korporatave, pranë Departamentit të Pasurisë dhe Garancive) pozicion ku punon edhe aktualisht.

Gjatë kësaj periudhe ndjek disa trajnime profesionale në Austri dhe pajiset me certifikatat përkatëse (Certified Underwriter – Property; Advanced Liability and Financial Lines; Non-Life Basic Part) nga UNIQA Corporate Business.

Që prej 2016 është trajnues për produktet e sigurimit te Pasurisë, Garancive dhe Bankave në IFIBI.

Bledari ka nje diplomë Bachelor (BSc) në Ekonomi te Tregjeve dhe Ndërmjetësve Financiarë si dhe nje diplomë Master (MSc) ne Finance, te dyja te përfunduara ne Universitetin e Perigia-s ne Itali.

Aktualisht jeton ne Tiranë.

06-16 Mars

Trajnim agjent ne sigurime jo-jete

Trajnim kategoria kualifikim profesional agjente sigurime jo-jete

2.00 -5.00 pm

Trajnim agjent ne sigurime jo-jete

9.00-13.00 am ; 2.00 -6.00 pm

16-28 Mars Trajnim agjent sigurime jo-jete

9:00 - 15:00

21-23 Qershor 2023 Trajnim ne sigurime per bankiere