November 2, 2023

Trajnim “Kualifikim Profesional per agjente sigurimi Jo-Jete”

Trajnim “Kualifikim Profesional per agjente sigurimi Jo-Jete”

November 2, 2023 - November 30, 2023    
2:00 pm - 8:00 pm
Kursi eshte i njohur nga AMF Tema Kohezgjatja 1 Biznesi dhe Ekonomiksi i Sigurimeve 2 ore – Natyra e sistemeve ekonomike – Kërkesa dhe oferta/sigurime [...]

December 4, 2023

Trajnim “Kualifikim Profesional per agjente sigurimi Jo-Jete”

Trajnim “Kualifikim Profesional per agjente sigurimi Jo-Jete”

December 4, 2023 - December 12, 2023    
2:00 pm - 8:00 am
Kursi eshte i njohur nga AMF Tema Kohezgjatja 1 Biznesi dhe Ekonomiksi i Sigurimeve 2 ore – Natyra e sistemeve ekonomike – Kërkesa dhe oferta/sigurime [...]